Järnskogs hembygdsförening


“Det arv som fädren lämnat har, skall du i kärlek vårda.”

— Tänkvärda ord som någon tecknat över dörren till Hembygdsgården. Dessa tankar vill vi verkställa i vår tid.

Järnskogs HBF vill väcka, underhålla och öka intresset för hembygdskultur, föra kulturarv vidare i generationer och bevara sammanhang mellan då och framtid.

Styrelse

Mandatperiod: mars 2022 – mars 2023

Ordinarie ledamöter:
Ordförande: Carl-Olov Sjöstedt
Vice ordförande Mikael Lundgren
Sekreterare: Thorbjörn Johansson
Kassör: Jenny Ström Jansson
Anders Överby
Denny Jansson
Inger Sjöstedt

Ersättare:
Curt Nilsson
Monika Johansson
Tobias Selvåg
Kermith Myrvold

Ekonomiansvarig:
Trude Magnusson

Revisorer:
Stefan Halvarsson
Ola Dahlström
Revisor, ersättare:
Gunnar Eriksson

Valberedning:
Nils-Erik Åhlander (sammankallande)
Nils-Harry Andersson
Thomas Karlsson

Programkommitté:
Anders Överby (sammankallande)
Anita Käller
Monika Johansson

Museikommitté:
Mikael Lundgren (sammankallande)
Kermith Myrvold
Thor Eriksson

Webmaster:
Denny Jansson

Facebook:
Jenny Ström Jansson

Stadgar

Publiceras på jarnskog.se inom kort.