Järnskogs hembygdsförening


“Det arv som fädren lämnat har, skall du i kärlek vårda.”

— Tänkvärda ord som någon tecknat över dörren till Hembygdsgården. Dessa tankar vill vi verkställa i vår tid.

Järnskogs HBF vill väcka, underhålla och öka intresset för hembygdskultur, föra kulturarv vidare i generationer och bevara sammanhang mellan då och framtid.

Styrelse

Mandatperiod: mars 2024 – mars 2025

Ordinarie ledamöter:
Ordförande: Carl-Olov Sjöstedt
Vice ordförande Mikael Lundgren
Sekreterare: Thorbjörn Johansson
Kassör: Jenny Ström Jansson
Anders Överby
Denny Jansson

Ersättare:
Curt Nilsson
Monika Johansson
Tobias Selvåg
Elisabeth Gustavsson

Ekonomiansvarig:
Trude Magnusson

Revisorer:
Stefan Halvarsson
Ola Dahlström
Gunnar Eriksson (ersättare)

Valberedning:
Sven-Åke Bryngelsson
Thomas Karlsson

Programkommitté:
Anders Överby (sammankallande)
Anita Käller
Monika Johansson

Museikommitté:
Mikael Lundgren (sammankallande)
Thor Eriksson
Stig Bengtsson

Webmaster:
Denny Jansson

Facebook:
Jenny Ström Jansson