Museet Beredskapsåra

I museet ”Beredskapsåra” i Järnskog kan du som besökare både se och höra hur miljön var för de soldater som gjorde beredskapstjänst vid gränsen 1940-45.

Man kommer direkt in i ett riktigt bondkök av 40-talsmodell med tillhörande pigkammare. På befälsexpeditionen finns uniformer, planer för gränsförsvaret, Tysk karta över gränszonen med mera.

I museet finns även en fotoutställning som belyser beredskapstiden och även hur det var i det ockuperade Norge.

Därutöver finns en flyktingförteckning över samtliga flyktingar som flydde över gränsen från Norge till Sverige inom Järnskogs landsfiskalsdistrikt från hösten 1941 till maj 1945. Totalt upptar listan 9 912 personer. Järnskogs landsfiskalsdistrikt omfattade under denna period gränsen mot Norge från Hån i Töcksmark till Högsäter i Skillingmark.

Dessutom: Finlandshjälpen, kurirverksamhet, luffaren Smålands-Pelle, militär sjukförläggning, värn, förläggningstält, koktross mm.

Smålands-Pelle:
Vandraren Johan Alexander Eriksson ”Smålands-Pelle” vistades ofta i denna bygd under beredskapsåren. I muséet finns hans kärra, brev och bilder.

Kurirverksamheten över riksgränsen var intensiv under kriget. På museet finns barntransportsäck, penningsäck, fallskärm, kurirradio, hästtransportkälke, samt bilder.

Här står också en järnvägsvagn för trupptransporter under kriget. I stationshuset intill finns en utställning från krigstiden samt en filmsal där man bla kan se filmer från beredskapstiden med mera.