GDPR och JBHF

Så behandlar vi medlemmars personuppgifter
Järnskogs hembygdsförening behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och i enlighet med svensk lag. Genom att bli medlem godkänner du denna hantering och ger oss tillåtelse att spara dina av dig angivna personuppgifter i vårt medlemssystem samt din e-postadress i vårt e-postsystem.

Ordförande i föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med ansvarig person genom att kontakta oss. Medlemskapet i föreningen är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter men vi behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.

Vilka personuppgifter sparar vi?
Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas för att vi ska kunna hålla en aktuell medlemsförteckning. De personuppgifter som vi behandlar om dig är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och mobilnummer om du valt att ange det.

Varför behöver vi dina uppgifter?
Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i föreningen är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att föreningen har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter med en god registervård, med ändamålet att sköta medlemsadministrationen och delning av viktig information från föreningen. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål.

Så länge sparar vi dina uppgifter
Föreningen behandlar dina uppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast ett år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. Delar av dina uppgifter kan dock sparas för att säkerställa att bokföringslagen följs, där vissa uppgifter måste sparas i 7 år.

Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till oss. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Genom att godkänna föreningens medlemsvillkor bekräftar du att du mottagit denna information om personuppgiftsbehandling.